<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://www.levenstijd.be/" /> Levenstijd. De wereld op kleine schaal
Foto's:
Paul van Veen
Zuilen
Toespraken:
Martin Luther king
Prins Claus
Sprookjes-bewerkingen:
Anansi en de zilveren bal
De Geluksteen
De Japanse steenhouwer

Kleine wereld

Stel je eens voor dat een stad van 100 mensen de bevolking van onze wereld vertegenwoordigt.
De verhoudingen zijn dezelfde zoals die gelden voor de totale wereldbevolking.
De stad zou er als volgt uitzien:
 • Er wonen 61 Aziaten, 12 Europeanen, 8 Noord-Amerikanen, 5 Zuid-Amerikanen, 13 Afrikanen,1 persoon uit Oceanie.
 • In de stad wonen 50 mannen en 50 vrouwen.
 • 47 mensen leven dicht bij elkaar.
 • 9 mensen hebben een beperking.
 • 33 mensen hebben het Christelijke geloof. 18 personen zijn Moslim en 14 zijn er Hindoe. 16 mensen zijn niet religieus, 6 zijn boeddhist en 13 mensen hebben een ander geloof.
 • 43 inwoners hebben geen toegang
  tot goede sanitaire voorzieningen. 18 mensen kunnen sowieso niet beschikken over schoon drinkwater.
 • In de stad bezitten 6 mensen 59%
  van de totale welvaart .
 • 13 mensen hebben honger of zijn ondervoed.
 • 14 mensen kunnen niet lezen. Er hebben maar zeven van de honderd mensen meer opleiding genoten dan
  de basisschool.
 • 5 mensen hebben een computer of hebben er toegang toe, sommigen
  van deze 5 hebben 2 of 3 computers. 3 mensen hebben een internet verbinding.
 • 1 persoon van boven de 15 heeft HIV/Aids.
 • De stad besteedt 10 keer zoveel aan militaire uitgaven dan aan ontwikkelingshulp.
 • 18 mensen moeten zien rond te
  komen van 1 euro of minder, 53 mensen moeten zien rond te komen van 2 euro per dag.

Als je je voedsel in een koelkast kan bewaren en je kleren in een kast, als je een bed hebt om in te slapen en een dak boven je hoofd hebt, dan ben je rijker dan driekwart van de stad . En als je een bankrekening hebt, ben je
één van de dertig rijkste mensen van jouw stad.

Het bovenstaande is een vertaling van versie 2008 van miniature-earth.com


Levenstijd.nl

Vrouwenwereld

 • Vrouwen vormen 50% van de wereldbevolking
 • Vrouwen doen 66% van al het werk
 • Vrouwen verdienen 10% van het wereldinkomen
 • Vrouwen hebben 1% van alle bezittingen
 • Van alle regeringsleiders op de wereld
  is 5% vrouw
 • Van alle armen op de wereld is 75% vrouw
 • Van alle analfabeten op de wereld is 66% vrouw
 • Van alle vluchtelingen op de wereld is 75% vrouw
 • I n Nederland is Van de 150 leden van de Tweede Kamer 41% vrouw
 • Vrouwen in Neder land verdienen gemiddeld 24% minder dan mannen.

Rens de Vette
Klik
om mij te mailen.
Ik heb met ons gezin meegewerkt aan een voorlichtingsfilm voor de Nederlandse Vereniging voor Autisme en een wervingsspot voor het Autismefonds. Ze zijn geproduceerd door Wonderland Film. De dvd "Het inzicht kwam met de jaren ( deel 6 van de serie Autisme, een leven lang )" is hier te bestellen. Het spotje is hieronder te bekijken. 

Scheurkalender

De dag van toenPhp hier invoegen

10 december is de internationale dag van de rechten van de mens.